Αρχική Σελίδα  |  Επικοινωνία  |  Αναζήτηση
Ελληνικά  |  English  |  Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
Λατινική Κοινότητα της Κύπρου
Αναζήτηση:
Εξειδικευμένη Αναζήτηση
Εκπρόσωπος
Ιστορία
Νομικό Πλαίσιο
Εκκλησίες
Σχολεία
Γκαλερί
Σωματείο
Εκδόσεις
Νέα
Συνδέσεις
Επικοινωνία

Αναβάθμιση Ρόλου του ΕκπροσώπουΟι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων Λατίνων, Μαρωνιτών, Αρμενίων μετά από μια περίοδο διαπραγματεύσεων με νομικούς συμβούλους, Γενικό Εισαγγελέα, Αρχηγούς Κομμάτων , Πρόεδρο της Βουλής είχαν ως αποτέλεσμα να κατατεθεί ομόφωνο τροποποιητικό νομοσχέδιο έτσι ώστε στο  περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμοι του 1970 έως 2011 να υπάρχουν πρόνοιες  αναβάθμισης τόσο σε επίπεδο της Βουλής καθώς και στο επίπεδο της Διοίκησης κατά την διαδικασία λήψεων αποφάσεων που αφορούν τις Θρησκευτικές Ομάδες και να καταστεί η εν λόγω νομοθεσία πιο λειτουργική, αποτελεσματική και η προβλεπόμενη σε αυτή διαδικασία πιο διαφανής.

  1. Γίνεται πρόνοια έτσι ώστε να τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Εκτελεστική εξουσία όχι μόνο να ζητούν τις απόψεις του αντιπροσώπου της οικεία ομάδας επί των θεμάτων που υπάγονται στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, κάτι που ισχύει και σήμερα, αλλά και να τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Η πρόνοια αυτή βελτιώνει ουσιαστικά τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  2. Περιλαμβάνονται στη νομοθεσία διαδικαστικές πρόνοιες έτσι ώστε να διασφαλίζεται και δια νόμου η εκ των προτέρων ενημέρωση των αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων για τα θέματα που τους αφορούν και για τα οποία πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις στο επίπεδο της Βουλής η της διοίκησης και παράλληλα διασφαλίζεται ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι οικείοι αντιπρόσωποι να παρίστανται σε σχετικές συνεδρίες των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών η συσκέψεις της διοίκησης και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά.
  3. Περιλαμβάνονται σχετικές απόψεις που διασφαλίζονται ότι οι απόψεις και εκφράζουν  οι εν λόγω αντιπρόσωποι στο επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών θα περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής και θα κοινοποιούνται. Γίνεται επίσης πρόβλεψη σε περίπτωση που οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές ή η διοίκηση ανάλογα με τη περίπτωση δεν υιοθετούν τις απόψεις τους η διαφωνία των επιτροπών ή της διοίκησης αντίστοιχα, να καταγράφεται η να αιτιολογείται. Προβλέπεται επίσης ότι η διαφωνία τους θα δημοσιοποιείται με τη συμπερίληψη της στην έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής η θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με γραπτή επιστολή της διοίκησης ανάλογα με τη περίπτωση.

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε ομόφωνα στην συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 7 Απριλίου 2011.

Facebook Public Group Public Group YouTube YouTube Πάνω  |  Πίσω  |  Εκτύπωση  |  Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα