Λατινική Κοινότητα της Κύπρου

πίσω | τύπωσε

Εγγραφή στους Εκλογικούς Καταλόγους της Λατινικής Κοινότητας για να καταστεί ένα άτομο μέλος και ψηφοφόρος  1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Λατίνος Καθολικός δηλ. να έχει βαπτιστεί σε Λατινική Καθολική Εκκλησία.
  2. Πρέπει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό βάπτισης στον εφημέριο της Λατινικής Καθολικής Εκκλησίας ο οποίος θα εκδώσει πιστοποιητικό ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει στην Λατινική Κοινότητα.
  3. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει έντυπο της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών για να εγγραφεί στον Εκλογικό Κατάλογο, παρουσιάζοντας το πιστοποιητικό του Λατίνου Καθολικού ιερέα ότι ανήκει στην Λατινική Κοινότητα, μαζί με την ταυτότητα του και δυο πιστοποιημένες από τον κοινοτάρχη του φωτογραφίες, ακολουθώντας επίσης τις οδηγίες που είναι γραμμένες στο πίσω μέρος του έντυπου της Υπηρεσίας Εκλογών.
  4. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει Κυπριακή ιθαγένεια και να είναι κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον έξι μήνες.
  5. Με την εγγραφή στους Εκλογικούς Καταλόγους της Λατινικής Κοινότητας, ο ενδιαφερόμενος αυτομάτως εγγράφεται ως υποψήφιος για τις εκλογές για την εκλογή κάθε πέντε χρόνια του Εκπροσώπου της Λατινικής Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως επίσης και τους υποψήφιους κομμάτων για την ανάδειξη βουλευτών στην ίδια Βουλή.

Ο ενδιαφερόμενος αποκτά επίσης το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα ως Εκπρόσωπος της Λατινικής Κοινότητας ή για την θέση βουλευτή πολιτικών κομμάτων.

© Copyright - Λατινική Κοινότητα της Κύπρου  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε